Proplach topení

Problémy ústředního vytápění

Jak poznáte, že něco není v pořádku?

Hlavně v nižších patrech netopí spodní část radiátoru. V topení se ozývají zvuky.

Čím je to způsobeno?

Vlivem rozdílných teplot a vstupem plynů do systému dochází k hromadění minerálních prvků a organických látek obsažených v médiu (zde topná voda), jehož výsledkem jsou úsady a především kal v otopném systému. Nárůsty ulpívají po stěnách rozvodů, nejvíce ve slepých místech, a kal v radiátorech, obzvlášť ve spodní třetině, kde je snížená cirkulace a samotná voda jej není schopná vyplavit.

Snímky z měření teploty radiátoru

Snímky z měření teploty radiátoru

Jak často se má systém čistit?

Proplach

Úsady se znovu objeví jako důsledek chemických procesů a doporučená perioda pro čištění topné soustavy je 7-10 let. U zařízeních, jakými jsou deskové a trubkové výměníky, je čištění doporučováno přímo výrobci každé dva roky právě kvůli zachování účinnosti přenosu tepla, jako prevence korozi a k prodlužování životnosti zařízení. Řádná údržba je jednou ze základních povinností každého majitele nebo provozovatele technického zařízení a znamená provádění veškeré činnosti k zachování užitných vlastností věci, tj. udržovat zařízení v takovém stavu, kdy je schopné v plném rozsahu plnit účel, k němuž bylo určeno. U topných soustav je však tento servis zcela opomíjen.

Jak topit ekonomicky

Pokud se na stěnách radiátorů vyskytuje vodní kámen, tak může výrazně snížit schopnost přestupu tepla a tím následně snížit schopnost účinně vytápět místnosti. Usazený vodní kámen a kal ve výměníku tepla kotle výrazně snižuje výkon kotle a tím i topné soustavy. Usazeniny v radiátorech a potrubí však snižují účinnost celého topného systému.

Ve všech neošetřených instalacích se neustále vytváří černý kal oxidu železitého i při téměř nulové přítomnosti vzduchu nebo rozptýleného kyslíku, především z důvodu elektrolytické koroze. Zvýšená hladina rozptýleného kyslíku (například z důvodu problému se zavzdušněním) problém ještě zhoršuje.

Oxid železitý je pětkrát těžší než voda a usazuje se v prostorách se sníženým průtokem jako jsou radiátory, podlahové topení atd. Tyto usazeniny způsobují kromě plýtvání palivem i další problémy, jako jsou například hlučnost kotle, topného systému a selhání komponent, což se týká především oběhových čerpadel výměníků tepla atd.

A proto firma INTOS nabízí řešení a to provedení proplachu ústředního topení a potrubí pitné vody přístrojem REMS Multi-PUSH SL.

Tlakové čištění REMS

REMS Multi-Push je elektronická proplachovací jednotka pro provádění proplachu topení, potrubí pitné vody a provádění tlakových zkoušek s bezolejovým kompresorem.

REMS Multi-PUSH SL

Naše firma vlastní REMS Multi-Push SL a díky němu Vám můžeme nabídnout kvalitní servis s využitím nejnovějších technologií v oboru instalatérství a topenářství. Tento přístroj s více než 10 programy k proplachování a provádění tlakových zkoušek u rozvodů pitné vody a topenářských instalací pracuje podle normy EN 806-4:2010 popřípadě ustanovení T 84-2004.

REMS Multi-Push SLW

Proplachování rozvodů pitné vody pomocí vody nebo směsi vody a vzduchu s impulzním dodáváním stlačeného vzduchu.

Princip účinnosti

Založený na propracovaných algoritmech střídavých rázových vodních vln a přimíchávání vzduchu. Čištění tlakovou vodou je v případě usazenin neefektivní a založené jen na hrubé síle.

Proplachování radiátorových a plošných topných systémů
  • proplachování radiátorových a plošných topných systémů
  • proplachování potrubních systémů pomocí směsi vody a vzduchu s konstantním tlakem vzduchu
  • dezinfekce rozvodů pitné vody a dalších potrubních systémů
  • proplach bojlerů a zásobníků TUV,solárních systémů
  • čištění radiátorových a plošných topných systémů
  • kontrola těsnosti rozvodů pitné vody pomocí stlačeného vzduchu a dalších potrubních systémů a nádob (podle návodu T 82-2011 „Kontrola těsnosti rozvodů pitné vody“ od německého Ústředního svazu společností z oboru sanity, topení a klimatizace)
  • výsledky programů proplachování a zkoušek se ukládají společně s datem, časem a číslem protokolu a je možné je přenést pro účely dokumentace na zásuvnou paměť USB nebo na tiskárnu.

Proplachování systému je možné provádět během topné sezóny

Pokud chcete diagnostikovat stav vašich (vodovodních i jiných) potrubí u Vás doma, v zařízení, firmě či jinde, je toto pomocí přístroje REMS Multi-Push po dohodě s pracovníky společnosti INTOS možné i u Vás!

V případě zájmu o podrobnější informace kontaktujte Fa INTOS, pan Havlík mob: 603 491 933

Proplach Proplach Proplach Proplach Proplach Proplach Proplach Proplach

| Nahoru | Zpět |